Nieuwe wet van kracht

Nieuws 12-11-2018

Op 9 november zijn de Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (Wbni) gedeeltelijk en het Besluit beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Bbni) van kracht geworden. Deze vloeit voort uit de Europese Netwerk en Informatie beveiligingsrichtlijn. Het doel is om een einde te maken aan de grote verschillen in beveiliging tussen de lidstaten, hetzelfde beschermingsniveau tegen cyberincidenten tot stand te brengen en de uitwisseling van kennis in de EU te verbeteren.

De wet is van toepassing op instanties in de (sub-) sectoren energie (elektriciteit, gas, aardolie), vervoer, bankwezen, infrastructuur voor de financiële markt, drinkwater en digitale infrastructuur – plus andere vitale aanbieders in nucleair, keren en beheren, financieel, elektronische communicatienetwerken en -diensten.

De wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity is ingetrokken en volledig opgenomen in de Wbni. Nieuw is dat dwangsommen en boetes kunnen oplopen tot 5 miljoen. Op 1 januari treedt de rest van de wet in werking.

Wil je meer weten over de gevolgen van de nieuwe wet op je organisatie? Neem dan contact op met Carolien Jobse

Wij zijn...

  • Deskundig
  • Praktisch
  • Onafhankelijk
  • Resultaatgericht
  • Betrouwbaar

Laatste berichten


Smartwatches & Wearables in de zorg? Doe een PIA!

Lees Meer
Vergetelheid geen wereldwijd recht

Blog

Lees Meer
Voorkom de dupe te worden van cybercriminaliteit

Nieuws

Lees Meer
Delen persoonsgegevens mag bij WMO-inschrijving

Blog

Lees Meer