Cyber Security Wet

Cyber security oplossingen die compliant zijn

De Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) moet ervoor zorgen dat de digitale weerbaarheid van Nederland groter wordt. Dit gebeurt middels een zorg- en meldplicht. De zorgplicht houdt in dat aanbieders van de vitale infrastructuur en partijen die essentiële diensten aanbieden extra maatregelen moeten nemen om de kans op en de gevolgen van incidenten te verkleinen.

Ben je op zoek naar iemand die gespecialiseerd is in cyber security? Neem dan vrijblijvend contact op voor een professioneel advies en oplossingen die passen in het kader van de cyber security wet.

Contact: Edward Hardam