Privacy Impact Assessment

Voldoet uw informatiesysteem aan de AVG? Met een PIA weet je het!

De Privacy Impact Assessment (PIA) is een methode om inzicht te krijgen in de mate waarin de verwerking van informatie in het informatiesysteem voldoet aan de privacy wet- en regelgeving. Het is een vragenlijst, een heel goed doordachte vragenlijst. Het voldoen aan privacyregels is van toepassing op diverse gebieden. Daarom voeren we de PIA uit in ons multidisciplinaire team met business, IT en juridische kennis. Je kunt gelijk aan de slag met de uitkomst en de voorgestelde wijzigingen toepassen, bv. in je systemen of juridische documenten. Een PIA doe je niet eenmalig, maar op regelmatige basis.

De PIA hoort ingebed te zijn in een privacy control framework, als onderdeel van een PDCA-cyclus (Plan Do Check Act).

Het CHvV-team helpt je om de PIA bij veranderingen te herhalen en deze stap te integreren in je bedrijfsproces.

Contact: Carolien Jobse