Privacy statement

Wie zijn wij?
CHvV B.V. is een onafhankelijk ICT adviesbureau met een focus op de volgende speerpunten:

  • Programma- en projectmanagement
  • Informatiebeveiliging en privacy
  • Begeleiding van Europese aanbestedingen op het gebied van ICT.

CHvV vindt privacy en informatiebeveiliging erg belangrijk. Daarom gaan wij op een zorgvuldige wijze met onze eigen gegevens en die van klanten om. Dat geldt ook voor de gegevens van onze bezoekers van de website.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw persoonsgegevens vanaf het moment dat u deze invult op het contactformulier op de website.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening. Meer specifiek verwerken wij uw persoonsgegevens om:

  • Contact met u op te nemen naar aanleiding van uw informatieverzoek

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid van de gegevens die u verstrekt. Tevens bent u ook verantwoordelijk voor het up-to-date houden van deze gegevens bij wijzigingen.

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • E-mailadres

Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw gegevens worden na behandeling van het informatieverzoek niet verder bewaard.

Rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heeft u het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens CHvV van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. CHvV behandelt uw verzoek binnen 4 weken na ontvangst.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek sturen naar info@chvv.nl.

Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop CHvV omgaat met uw persoonsgegevens dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen
Heeft u na het lezen van dit privacy statement nog vragen, neemt u dan contact op met onze privacy officer via privacy@chvv.nl.

Kwetsbaarheden
Mocht u een kwetsbaarheid ontdekken in onze systemen help ons dan deze op te lossen. Voor het melden van kwetsbaarheden kunt mailen naar info@chvv.nl.

Gebruik van cookies
CHvV maakt op haar websites gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u de site bezoekt of in de sessie van uw browser staat. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden.

Verder kunnen cookies worden gebruikt om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Aan de hand van deze informatie kunnen wij onze website nader optimaliseren voor bezoekers.

Wijzigingen
CHvV behoudt zich het recht voor om deze privacy statement aan te passen. De meest actuele privacy statement is te vinden op www.chvv.nl.

Wij adviseren u regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien CHvV een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s).