Onze aanpak

Je unieke aanbesteding een succes met onze unieke benadering

Dankzij onze unieke samenwerking met Corvers Procurement Services (CPS), bieden we hoogwaardige oplossingen bij ICT-aanbestedingen.

Wij gebruiken onze gecombineerde praktijkervaring om onze methodiek continu te verbeteren. Een gecontroleerd en bewezen traject met uitstekende resultaten. We beseffen ook dat het niet ‘One size fits all’ is, en zullen de methode niet blindelings volgen. We kijken daarom altijd heel zorgvuldig naar de individuele aanbesteding, waar de accenten verschillen en wat er nodig is om succes te boeken. CHvV hecht daarom veel waarde aan een goede voorbereiding.

In onze aanpak zijn we uiteraard gefocust op een aanbesteding. In de eerste fase leggen we de nadruk op het duidelijk krijgen wat precies in scope zit en wat de mogelijkheden zijn om dit te realiseren. Hierbij worden alle mogelijkheden opengehouden om het eindresultaat te realiseren. Een aanbesteding is dus geen doel op zich, echter een middel om het doel te behalen.

Een succesvolle aanbesteding verzorgen we in samenwerking met onze klanten. CHvV kan het volledige proces van de aanbesteding begeleiden en inhoudelijke kennis aandragen. De uiteindelijke besluitvorming en specifieke proceskennis blijft bij de interne organisatie. Wij adviseren je organisatie vanuit onze ervaring en deskundigheid op het gebied van aanbestedingen en ICT.

Ons aanbestedingstraject bestaat uit drie hoofdactiviteiten:

  1. Voorbereiding
  2. Uitwerking documenten
  3. Uitvoering procedure

Lees meer

Heb je een vraag over aanbestedingen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of bel of mail je vraag gerust.

Contact: Ronald Houtsma