Privacy by design

Balans tussen gebruiksvriendelijkheid en privacy

Bij de ontwikkeling van software moet bij het ontwerp rekening worden gehouden met privacy. Dit is privacy by design. Bij gebruik van standaardprogrammatuur ben je beperkt tot de privacymogelijkheden die standaard worden aangeboden. Dit is privacy by default.

Bij privacy by design gelden bij het bouwen van software de volgende zeven basisprincipes:

  • Neem proactieve maatregelen
  • Privacy is een standaardinstelling
  • Privacy is een belangrijke functionaliteit van het systeem
  • Positive sum niet zero sum (speltheorie)
  • Implementeer end-to-end security
  • Zorg voor zichtbaarheid en transparantie
  • Stel de gebruiker centraal

Wat betekent dit concreet? Privacy houdt niet in dat je alles helemaal dicht moet zetten. Er moet juist een balans zijn tussen gebruiksvriendelijkheid en gevoeligheid van de persoonsgegevens. Als er privacyinstellingen in de software worden gebouwd, dan staan die standaard aan. Gebruikers worden proactief geïnformeerd over deze instellingen.

Ben je op zoek naar de optimale balans tussen gebruiksvriendelijkheid van het systeem en privacy? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact: Carolien Jobse