Delen persoonsgegevens mag bij WMO-inschrijving

Blog 20-01-2020

Rechtbank vindt veiligheid, gezondheid en welzijn zorgbehoevenden belangrijker dan privacy

Onlangs zijn er twee belangrijke[1] uitspraken gedaan over het opvragen van een overzicht van personeelsleden en hun beroepskwalificaties zoals BIG-nummer bij WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) aanbestedingen. De discussie is of het overleggen van persoonsgegevens bij een WMO-inschrijving in strijd is met de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

Uitwisseling persoonsgegevens bij inschrijving WMO niet in strijd
In beide uitspraken wordt geoordeeld dat het opvragen van een overzicht van opleidingsniveau en registraties van het personeel niet in strijd is met de (U)AVG. De rechtbank overweegt:

“…Het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals dat is uitgewerkt in de AVG, is geen absoluut recht, maar een recht dat in relatie tot andere fundamentele rechten en vrijheden moet worden beschouwd. Tegenover het privacybelang van de zorgverleners staat het belang van veiligheid, gezondheid en welzijn van de zorgbehoevenden… Dat belang kwalificeert als een “taak van algemeen belang”…  om die (gerechtvaardigde) taak te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat de aanbieders de verzochte informatie over het opleidingsniveau en de registraties van hun personeel verstrekken zodat controle ten aanzien van de geschiktheidseis kan plaatsvinden… ”

GGZ’s mogen deze gegevens ook verstrekken nu ze ruimte hebben om persoonsgegevens van hun medewerkers te verwerken, zolang dit verenigbaar is met het doel waarvoor deze gegevens verkregen zijn. Het doel is het kunnen inzetten van voldoende geschikt personeel en is daarmee in lijn met het doel waarvoor de gegevens door GGZ zijn verkregen.

Geen vrijbrief
Deze uitspraken geven geen vrijbrief om nu voor iedere aanbesteding zomaar allerlei persoonsgegevens van personeel op te vragen. Het gaat erom dat het privacybelang van de zorgverlener moet wijken voor de zwaarderwegende taak van algemeen belang: de veiligheid, gezondheid en welzijn van de zorgbehoevenden. Daarnaast constateren beide uitspraken dat de benodigde gegevens niet op een andere wijze kunnen worden verkregen dan door het verwerken van persoonsgegevens.

Wat nu?
Wil je bij een aanbesteding persoonsgegevens bij inschrijving laten overleggen? Dan moet je altijd een afweging maken tussen de verschillende privacybelangen van de diverse betrokkenen.

1 Rechtbank Noord Nederland 16 december 2019 ECLI:NL:RBNNE:2019:5195 / Rechtbank Noord-Nederland, 13 december 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:5168

Door: Carolien Jobse
Partner en Jurist Privacy, ICT en Aanbestedingsrecht
+31 (0)6 22928625
c.jobse@chvv.nl

Wij zijn...

  • Deskundig
  • Praktisch
  • Onafhankelijk
  • Resultaatgericht
  • Betrouwbaar

Laatste berichten


Smartwatches & Wearables in de zorg? Doe een PIA!

Lees Meer
Vergetelheid geen wereldwijd recht

Blog

Lees Meer
Voorkom de dupe te worden van cybercriminaliteit

Nieuws

Lees Meer
IoT, Privacy & Hacking

Lees Meer